Spotkanie Grona Przyjaciół Seminarium

13 stycznia 2018

Doroczne spotkanie tradycyjnie już rozpoczęło się walnym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. Po obradach delegatów, na którym ks. Szymon Górski został wybrany nowym prezesem stowarzyszenia [więcej na ten temat], przyszedł czas na wspólne kolędowanie w Bazylice Katedralnej. Po nim odbyła się Msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Jan Piotrowski. W homilii podziękował członkom stowarzyszenia za okazywane seminarium wsparcie. – Dziękuję wam serdecznie za nieoceniony dar waszej modlitwy i materialnego wsparcia dla naszego Wyższego Seminarium Duchownego, które w tym roku już po raz 290. formuje kleryków diecezjalnych – mówił w słowach skierowanych do uczestników Eucharystii.

W rozmowie z naszym reporterem biskup dodawał, że formacja nowych kapłanów jest jedną z najważniejszych potrzeb dzisiejszych czasów. – Nie jest ona współcześnie łatwa, ponieważ żyjemy też duchem świata, który przenika wszędzie. Drzemie on trochę i we mnie, i w wychowawcach, a także tych, którzy tu przychodzą. Zaplecze duchowe i dobry przykład musi być obecny w życiu Kościoła kieleckiego i tych, którzy chcą pomagać seminarium. Chodzi o to, by wyszedł stąd dobry ewangelicznie kapłan – zaznaczył.

Po Mszy świętej uczestnicy udali się do budynku WSD, gdzie złożyli sobie noworoczne życzenia. Ksiądz dr Adam Perz, ustępujący prezes stowarzyszenia, zwracał uwagę na ogromną rolę, jaką w życiu seminarium pełni zaangażowanie osób świeckich, okazywane w modlitwie i wsparciu materialnym. – Dzięki pieniądzom przekazywanym przez członków, alumni mogą opłacić czesne czy dokonać jakichś drobnych zakupów - wyjaśniał ksiądz Adam Perz.

Spotkanie zwieńczył występ artystyczny w wykonaniu alumnów. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach liczy sobie około 6 tysięcy członków.

cyt za: www.em.kielce.pl

Zobacz:

  • www.em.kielce.pl - Przyjaciele seminarium spotkali się w nowym roku: Zobacz
  • www.em.kielce.pl - Homilia ks. bpa Jana Piotrowskiego: Posłuchaj
  • www.em.kielce.pl - Ks. dr Szymon Górski prezesem Grona Przyjaciół WSD: Zobacz
  • www.wsd.kielce.pl - Grono Przyjaciół Seminarium: Zobacz
  • Strona internetowa Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach: Zobacz

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

1 Tm 2,1

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
165 0.093538999557495