Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego 2019

2 lutego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Podczas Najświętszej Ofiary sprawowanej przez biskupa Andrzeja Kaletę w Bazylice Katedralnej w Kielcach modliły się osoby życia konsekrowanego. Główny celebrans zwrócił uwagę na postać Symeona i prorokini Anny. – Byli oni świadkami ofiarowania Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej i aż do tej chwili oczekiwali na wypełnienie się obietnicy dotyczącej przyjścia na świat Mesjasza. Ich życie nosiło znamiona tajemnicy, która wypełniła się kiedy rodzice przynieśli Jezusa w czterdziestym dniu po narodzeniu, aby Go ofiarować Panu Bogu. Trzeba powiedzieć, że w tym wypadku Symeon i Anna byli również wyrazicielami oczekiwań całego narodu izraelskiego – zauważył w swojej homilii biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. – Razem z nimi zanosimy modlitwę do Pana, który jest źródłem wszelkiego powołania i prosimy, aby wzbudził w sercach młodych ludzi pragnienie całkowitego oddania się sprawie Chrystusa i Ewangelii – dodał. Biskup Andrzej Kaleta przypomniał także o wielkim znaczeniu i roli osób życia konsekrowanego w działalności Kościoła, ale także o wartości ofiarowania się Panu Bogu. – Przeżywana dziś tajemnica uświadamia nam potrzebę codziennego ponawiania aktu ofiarowania siebie na służbę Bogu i ludziom. To ofiarowanie ma dokonywać się w warunkach naszej szarej codzienności. To właśnie nie gdzie indziej, tylko w szarej codzienności musimy odnajdywać Pana, żeby na nowo mu się oddawać, powierzać i ofiarować – tłumaczył.

 

W trakcie liturgii osoby życia konsekrowanego odnowiły swoje przyrzeczenia wobec biskupa Andrzeja Kalety oraz wszystkich wiernych zgromadzonych w kieleckiej Katedrze.

W Kościele istnieje wiele form życia konsekrowanego. Oprócz wspólnotowych, takich jak zakony, czy Instytuty Świeckie są także formy indywidualne, takie jak konsekrowane dziewice, wdowy, także wdowcy i pustelnicy.

cyt. za: www.em.kielce.pl

Więcej:

  • www.em.kielce.pl - Oddani Chrystusowi i Ewangelii: Zobacz
  • www.em.kielce.pl - Homilia ks. bpa Andrzeja Kalety: Posłuchaj
  • www.em.kielce.pl - Dzień Życia Konsekrowanego: Zobacz

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

1 Tm 2,1

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
165 0.066696882247925