Nowenna do MB Łaskawej: dzień dziewiąty

7 maja 2020

Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.

 

I. Litania do Matki Bożej Łaskawej.

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie miłości Ojca Przedwiecznego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, oblubienico Ducha Świętego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, jaśniejący Tronie chwały
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczona
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, błogosławiona między niewiastami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niewyczerpana skarbnico łask Jezusowych
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczne schronienie serc naszych
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niezawodne odrodzenie dusz
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, uzdrowienie Chorych
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico słuchająca
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico modląca się
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico rodząca
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico ofiarująca
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Nauczycielko pobożności
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, można stolico miłosierdzia
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczna ucieczko grzeszników
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, słodka nadziejo konających

  • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
  • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

II. Prośby do Matki Bożej.


O Maryjo, Matko Boża Łaskawa, która z taką czułością spoglądasz z tego cudownego obrazu na nas, z dziecięcą ufnością śpieszymy do twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w różnych naszych potrzebach:
Powtarzamy: Prosimy Cię o Łaskawa Pani
1. Aby Ojciec św. cieszył się dobrym zdrowiem, błogosławieństwem Bożym i Twoją opieką w apostolskiej posłudze Kościołowi i światu
W. Prosimy Cię o Łaskawa Pani
2. Otaczaj opieką biskupów, kapłanów, braci i siostry zakonne oraz całą naszą diecezję
3. Przymnóż naszemu Kościołowi świętych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych
4. Wypraszaj Bożą Opatrzność mieszkańcom naszego Miasta
5. Udzielaj zdrowia chorym
6. Obdarzaj błogosławieństwem Rodziny
7. Czuwaj nad dziećmi i młodzieżą
8. Umacniaj przebywających z dala od rodzin
9. Wypraszaj radość wieczną dla zmarłych

III. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.

Matko Chrystusowa, Maryjo! Matko Świętokrzyskiej Ziemi i Patronko naszego miasta!
Już od dawna z Twego obrazu w kieleckiej katedrze spoglądasz na nas.
Cicha i skromna, tak bardzo podobna do naszych ziemskich matek zapraszasz do siebie tych,
którzy Tobie ufają i oczekują pomocy.
Przychodzimy do Ciebie z ufnością wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga.
Przynosimy Ci nasz trud codzienny, nasze radości i nasze nędze.
Wstawiaj się za nami do Boga, bo trzeba nam światła i mocy, potrzebne nam miłosierdzie,
gdy słabniemy i upadamy, potrzebna nam łaska, aby żyć według Bożych przykazań.
Polecamy Ci, Matko, Kościół na Ziemi Świętego Krzyża. Weź w swą opiekę naszych biskupów, kapłanów i lud wierny.
W Twoje matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny, cierpiących,
a zwłaszcza tych, którzy już kończą ziemską drogę.
Maryjo, Matko i Pani Świętokrzyskiej Ziemi, przygarnij nas do Twego serca pełnego łaski Bożej.
Matko przyjmij, Matko nie opuszczaj, Matko prowadź nas do nieba. Amen. 

W Ciężkiej dla wszystkich podróży życia nie godzi się własnych ciężarów na cudze barki zwalać.

Adam Mickiewicz

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.053153991699219