'Pomóż mi stawać się coraz bardziej Twoim przyjacielem'

4 lipca 2021

„Do Ciebie wznoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie.” (Ps 123,1)

Panie Jezu, Synu Boga Żywego, wpatrujemy się z wiarą w pozostawiony przez Ciebie sakrament. Tak łatwo porzuca się wiarę jako zawadzającą w życiu lekkim, łatwym i przyjemnym. Tak łatwo przestać wpatrywać się w niebo; łatwo mnożyć wątpliwości, nie szukając prawdy.

Jakie to szczęście, że ile razy powtarzamy za mieszkańcami Twego rodzinnego miasta: Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce? (Mk 6,2), Ty miłosiernie czekasz z nadzieją, że uwierzymy.

A przecież jest w niebie Ten, który każe grzeszników i okazuje zmiłowanie pokutującym.

Pomnóż Panie naszą wiarę, nadzieję i miłość.

Wierzę w Ciebie, Boże Żywy...

Ufam Tobie, boś Ty wierny...

Boże, choć Cię nie pojmuję...

Ach żałuję za me złości...

 

„Oto jak oczy sług zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak nasze oczy ku Bogu, Bogu naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami.” (Ps 123,2)

 

Brak wiary wprowadza człowieka na niebezpieczną drogę, o której Synu Boży powiedziałeś: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony (Mk 6,4), a prorok Ezechiel dopowiada: To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach (Ez 2,4). Niestety codziennie spotykamy się z lekceważeniem, zatwardziałością i udawaniem.

Tobie więc w tej adoracji chcemy powierzać tę część naszego życia wołając: Napełnij nas Duchem pokoju i dobroci

  • Spójrz na nasze pogubienie i niepewność, przez które tracimy miłość do siebie samych
  • Spójrz na naszą niecierpliwość i arogancję wobec najbliższych, przez które słabną relacje rodzinne
  •  Spójrz na nasze zabieganie i bezmyślność, przez które trudno zachowywać się po ludzku wobec drugiego człowieka
  • Spójrz na nasz brak odpoczynku i znudzenie życiem, przez które świat staje się coraz trudniejszy do zniesienia
  • Spójrz na nasze wygórowane ambicje i niesprawiedliwe ocenianie innych, przez które ludzkość staje się wrogiem dla siebie samej
  • Spójrz na nasze zniechęcenia i wątpliwość, przez które nie dostrzegamy obecności Boga

Pieśń: Duszo Chrystusowa

„Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem bardzo jesteśmy nasyceni wzgardą. Nasza dusza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków.” (Ps 123,3-4)

Lekarstwem na lekceważenie, zarozumiałość i bezduszność jest Twoja, Panie Jezu, wierność, współczucie i nieskończenie dobra wola. Wciąż jako pierwszy wychodzisz do ludzi z przyjaźnią, by podjąć z nami dialog, bo chcesz odmienić nas ze sług w przyjaciół.

Słusznie przypominał o tym Benedykt XVI: „Przyjaźń, którą On mnie obdarza, może oznaczać jedynie, że ja też mam starać się coraz lepiej Go poznać; że ja poprzez Pismo, sakramenty, spotkanie na modlitwie, świętych obcowanie, osoby, które przychodzą do mnie i które On do mnie posyła, mam starać się coraz lepiej Go poznawać. Przyjaźń nie jest tylko znajomością, jest przede wszystkim wspólnotą woli. Oznacza, że moja wola dorasta do owego «tak», oznaczającego przylgnięcie do Jego woli. Oprócz jedności myśli i woli Pan wymienia trzeci, nowy aspekt: «On daje za nas swoje życie» (por. J 15, 13; 10, 15). Panie, pomóż mi coraz lepiej Cię poznawać! Pomóż mi coraz bardziej jednoczyć się z Twoją wolą! Pomóż mi przeżywać moje życie nie dla siebie samego, ale przeżywać je razem z Tobą dla innych! Pomóż mi stawać się coraz bardziej Twoim przyjacielem!” (Homilia, Watykan 29.06.2011)

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

1 Tm 2,1

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.06325888633728