Niedziela Misyjna

29 października 2017

Dziś, na zakończenie 91. Tygodnia Misyjnego w naszej Bazylice obchodzimy Niedzielę Misyjną. Przez cały dzień modli się z nami i głosi Słowo Boże ks. Łukasz Zygmunt - Dyrektor wydziału do spraw Misji i Ewangelizacji w naszej Diecezji. 

"Wydawać by się mogło, że dzisiaj — w XXI wieku — misje wydają się być niepotrzebne, jawiąc się nam jako przestarzała już forma działalności Kościoła. (...) Wielu więc pyta, czy więc misje są naprawdę potrzebne? Chrystus wzywa swoich uczniów, aby powtórzyli całemu światu wszystko to co usłyszeli i czego doświadczyli, kiedy wraz z Nim obchodzili okoliczne wsie i miasta, w których nauczał i dokonywał cudów. Chrystus wezwał ich do tego, aby pomnażali wiarę, udoskonalali nadzieję i rozpalali miłość, aby w pełni stali się Jego świadkami i misjonarzami. To wołanie nadal rozbrzmiewa w sercu Kościoła i Chrystus nieustannie wzywa i posyła swych świadków, aby zanieśli ludziom orędzie pokoju i zbawienia, bowiem, jak napisał św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio, »misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły (RM 1)." - powiedział ks. Zygmunt.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o tym wielkim dziele jakim są misje, aby dobry Bóg ciągle posyłał nowych głosicieli Dobrej Nowiny, tam gdzie jeszcze Chrystus nie jest znany. 

 

Czego Bóg chce od ciebie, to musisz omówić z Nim w cztery oczy.

św. Edyta Stein

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.08280611038208