Szopka 2019 „Słowo stało się Ciałem”

26 grudnia 2019

 

Tradycją szopek budowanych na święta Narodzenia Pańskiego jest przybliżanie do tajemnicy Wcielenia przez obraz i symbole.

W kieleckiej katedrze A.D. 2019 przedstawiono to jako grotę światła, z którym związało się Odwieczne Słowo Boga w dziele stworzenia.

W Piśmie Świętym wielkim dziełom Boga towarzyszy blask zdumiewającej jasności.

Abram zawierając przymierze z Jedynym Bogiem widział dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia (Rdz 15,17). Jego wnuk, Jakub na zakończenie swej walki z Bogiem widzi wschód słońca, i w zdumieniu mówi: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie» (Rdz 32,31).

Wielkie wyzwolenie ludu wybranego rozpoczyna się, gdy Bóg powołuje Mojżesza przy ognistym krzewie (Wj 3,2). Następnie szereg wydarzeń ukazujących, że to z tajemniczym Bogiem jest najwyższa moc nad rzeczywistością - odebranie jasności przez plagę ciemności egipskich, słup światła chroniący Żydów przed wojskami faraona, a wreszcie ogromna światłość na górze Synaj, odbijająca się w twarzy Mojżesza: „Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. (Wj 34,29).

 Tak dla mędrców żydowskich jak i z innych narodów Bliskiego Wschodu znaczące było  starodawne proroctwo: „Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło...” (Lb 24,17). „Można bez obawy przyjąć, że to nieżydowskie, „pogańskie”, proroctwo krążyło w różnych wersjach poza Izraelem i dawało do myślenia osobom szukającym.” (Benedykt XVI, „Jezus z Nazaretu Dzieciństwo”, Kraków 2012, s. 124.)

Wreszcie światłość przy narodzeniu Dziecięcia w Betlejem, o której wspominali pasterze: chwała Pańska zewsząd ich oświeciła [...] I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania».” (Łk 2,9.13-14). Jak również późniejsze słowa Jezusa o sobie samym: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8,12), z których zaczerpnięto cytat do przedstawienia w szopce kosmosu.

W centrum „groty światła” umieszczono Księgę Ewangelii - obrazuje to główną myśl instalacji: „Słowo stało się Ciałem” (J 1,14) - drugi cytat umieszczony w przedstawieniu kosmosu. Patrząc na to wnikamy w tajemnicę Wcielenia opisaną na początku Ewangelii św. Jana. Gdzie historię od stworzenia do zbawienia opowiada zaznaczając cztery etapy: SŁOWO - życie - światłość - człowiek z Boga narodzony. Wszystkie cztery splatają się we wszystkich elementach tegorocznej szopki.

SŁOWO

Na planie pierwszym, w formie otwartego ikonostasu, zacytowano dwa arcydzieła malarskie ukazujące Boże Słowo.

Słowo Ojca. Po lewej stronie cytat z witraża Stanisława Wyspiańskiego, „Bóg Ojciec - Stań się!” (1905) odwołuje się do Słowa Boga, z którym istotowo zjednoczone jest Serce Jezusa (zob. Litania do NSPJ). Jezus, który „zrodzony a nie stworzony” (Credo) jest odblaskiem Ojca i jasnością światła wiecznego (Litania do Imienia Jezus).

Słowo Matki. Po prawej stronie cytat z dzieła niderlandzkiego malarza Jana van Eycka „Zwiastowanie” (1436) odwołuje się do zapytania Boga Ojca o słowo zgody na Boże macierzyństwo skierowane do Maryi z Nazaretu. Zdumiewające, że wszechpotężny Stwórca chce liczyć się ze słowem ludzkiej zgody, wiary, miłości.

Górne złączenie stron ikonostasu zawiera fragment obrazujący Wszechświat, bez którego nie zaistniało by ani stworzenie, ani zbawienie. Tam zapisano też dwa wyjątki ze Słowa Pisma.

ŻYCIE

Ikonostas przedstawia dwa źródła życia - Boga i człowieka. Ponadto figury zwierząt i ludzi ustawione na podobieństwo konkretnej sytuacji życiowej narodzin w Betlejem.

Motyw ŚWIATŁOŚCI opisano powyżej.

CZŁOWIEK

Jezus Syn Boga, Syn Maryi, adoptowany Syn Józefa, jak wykaże później historia staje się odblaskiem Ojca i wzorem dla tych, którzy wierzą w imię Jego -
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. (J 1,12-13). 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zdolności przy budowaniu tegorocznej szopki - ks. g.st.  

Im świętsza jest prawda.. tym pokorniejszy powinien być ten, kto ją głosi.

Mikołaj Gogol

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.10916805267334