Pogrzeb Marianny Jagiełło, Mamy Ks. Prof. Jarosława Jagiełły

31 sierpnia 2020

31 sierpnia w południe pożegnaliśmy Mamę Ks. Prof. Jarosława Jagiełły. Modlitwie przewodniczył Ks. Abp Henryk Jagodziński, homilię wygłosił Ks. Bp Jan Piotrowski.

 

„W tej Eucharystii podziękowałem Bogu za życie mojej ukochanej Matki. 93 lata skończyła w Święto Przemienienia Pańskiego, swoje imieniny obchodziła w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Po latach cierpienia odeszła do Boga spełniona, w półśnie, 23 sierpnia rano, w 21 Niedzielę Zwykłą, o godz. 7.58. Z serca dziękuję bez wyjątku wszystkim obecnym w tej Katedrze Kieleckiej za modlitwę w intencji mojej dobrej, głęboko religijnej Mamy.

W imieniu najbliższej Rodziny, mojego Brata i własnym, dziękuję w szczególności:

1) Ks. Abp. Henrykowi Jagodzińskiemu (Ghana)

2) Ks. Bp. Janowi Piotrowskiemu

3) Ks. Bp. Andrzejowi Kalecie

4) Dziękuję całej dużej delegacji UPJPII. Dziękuję, że jesteście z nami. Wielkiemu Kanclerzowi Uniwersytetu, Abp. Markowi Jędraszewskiemu, dziękuję za list kondolencyjny. Kończącemu swoją kadencję Rektorowi UPJPII Ks. Prof. Wojciechowi Zyzakowi, dziękuję za wyrazy współczucia. Bóg zapłać za dzisiejszą obecność nowemu Rektorowi UPJPII, Ks. Prof. Robertowi Tyrale, wszystkim Państwu Prorektorom, Ks. Kanclerzowi, Dziekanom Wydziałów, moim najbliższym Współpracownikom i Profesorom z kierowanego przeze mnie Wydziały Filozoficznego, Profesorom i Przedstawicielom innych Wydziałów, Przedstawicielom różnych organów administracji uniwersyteckiej, przede wszystkim z Rektoratu, Centrum Badań Naukowych i Biura Promocji. Dziękuję także Profesorom z innych uniwersytetów, w szczególności KUL i UŚ, nauczycielom szkół kieleckich. Nikogo nie pomijam w mojej wdzięczności.

5) Równocześnie serdecznie dziękuję moim Współbraciom z Diecezji Kieleckiej, Ks. Kanclerzowi Kurii Dr. Adamowi Perzowi i jego Współpracownikom, także przedstawicielom Sądu Biskupiego, Referatu Katechetycznego, Wydawnictwa „Jedność”. Nikogo nie chcę pominąć.

6) Dziękuję Rektorowi WSD w Kielcach, Ks. Prof. Pawłowi Tamborowi z seminaryjną rodziną: Zarządowi Seminarium, Profesorom, Siostrom zakonnym i mojej Nadziei - moim Drogim Alumnom - Klerykom. Ojcu Tomaszowi Rusieckiemu dziękuję za poprowadzenie modlitwy różańcowej. Ks. Prof. Mirosławowi Kowalskiemu dziękuję za czuwanie nad przebiegiem tej dzisiejszej liturgii.

7) Bóg zapłać Wam, Bracia z roku święceń kapłańskich, Bóg zapłać Wam Księża Proboszczowie, Wikariusze z różnych stron Diecezji Kieleckiej, dziękuję Ci Drogi Księże Profesorze Miłoszu za pomoc w organizacji pogrzebu. Dziękuję za obecność Ks. Czesławowi Nowakowi, ostatniemu kapelanowi „Wolnej Europy” oraz gościom z Łodzi, Krakowa, Opola.

8) Ks. Proboszczowi Katedry, Adamowi Kędzierskiemu wraz z jego współpracownikami, oraz Proboszczowi parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach, Ks. Prał. Jerzemu Ostrowskiemu i jego współpracownikom bardzo dziękuję za wszelką życzliwość w ostatnim etapie życia mojej Mamy. Dziękuję panom kościelnym, panu organiście (Mariuszowi Bednarzowi), Chórowi katedralnemu i Scholi kleryckiej. Mama była chórzystką w tej Katedrze.

9) Ks. Krzysztofowi Dziurzyńskiemu, Ks. Pawłowi Rejowi - dziękuję za ich służbę duszpasterską w domu mojej Mamy, w szczególności za posługę sakramentalną.

10) Bardzo osobiste i wielkie podziękowanie kieruję pod adresem moich przyjaciół, lekarzy, którzy - jak trzeba było - dosłownie w dzień i w nocy bezinteresownie czuwali nad zdrowiem Mamy: dziękuję dr Urszuli Wawrzeńczyk, naszemu wybitnemu chirurgowi, dr Barbarze Judzie, dr Ewie Obarze-Jończyk, dr Maciejowi Ślefarskiemu, dr Andrzejowi Pluteckiemu i dr Grzegorzowi Fitasowi. Dziękuję wszystkim lekarzom, którzy w ciągu ostatnich lat mieli kontakt z Mamą. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję.

11) Równie wielkie wyrazy wdzięczności dozgonnej kieruję pod adresem pielęgniarek i zarazem opiekunek mojej Mamy. Od wielu lat one były po prostu domownikami: Pani Heleno, Pani Bożeno, Pani Zofio, Pani Marianno - bardzo Wam dziękuję za Waszą pełną serca opiekę nad moją Mamą. Dziękuję również Pani Ewie, Pani Dominice, Pani Irenie i tym Paniom z Parafii Miłosierdzia Bożego, które w razie konieczności zawsze były przy Mamie. Bóg Wam zapłać.

12) Wreszcie dziękuję Pani Dyrektor NFZ, dziękuję Caritas Kieleckiej z Dyrektorem na czele oraz kieleckiemu MOPR, za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu strukturalnej opieki domowej nad Mamą.

13) Dziękuję za obecność w tej Katedrze dalszej Rodzinie moich Rodziców, wszystkim naszym Przyjaciołom, również z Francji i Znajomym.

14) Dziękuję wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na tej Liturgii i pomodlili się w intencji naszej kochanej Mamy.”

Ks. Prof. Jarosław Jagiełło

Im świętsza jest prawda.. tym pokorniejszy powinien być ten, kto ją głosi.

Mikołaj Gogol

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.14972901344299