'Być ubogim przed Bogiem'

19 października 2020

Homilia ks. Jacka Malewskiego we wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

„Być ubogim przed Bogiem”

W Niemczech jeden ze zwycięzców loterii w której wygrał potężną sumę pieniędzy podjął zaskakująca decyzję aby całość wygranej kwoty przeznaczyć na cele charytatywne. Doszedł do wniosku że jeżeli to ma mu zrujnować życie, i ma mu uderzyć przysłowiowa woda sodowa do głowy to lepiej je oddać na szlachetny cel.

Trudno dyskutować z sumieniem. Problem zaczyna się bowiem wtedy gdy środki materialne zaczynają przysłaniać Pana Boga i stają się bożkiem człowieka. Na problem chciwości zwraca nam dziś uwagę Pan Jezus.

„Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.

Do Pana Jezusa zwraca się pewien anonimowy człowiek, aby Pan Jezus rozwiązał jego spór rodzinny, odnośnie spadku.

Znamienne jest że Pan Jezus nie podejmuje tego wątku, to nie jest jego misją ale wskazuje na bardzo poważny problem, który często przyjmuje postać grzechu to jest na chciwość. Dzisiejsza nauka Jezusa wskazuje na właściwe odniesienie do bogactwa i ubóstwa. Bogactwo może zaślepić człowieka, powodując że będzie miał bożka w pieniądzach, mamonie. Taki stan serca , myślenia, świata pragnień łatwo może przerodzić się  w chciwość, w pychę polegającą na uznaniu że jestem samowystarczalny. Zauważmy że niebezpieczne może być także zewnętrzne ubóstwo, które podyktowane jest niechęcią do pracy rąk własnych i pazernością na datki i pomoc z zewnątrz. Współcześnie obserwujemy niebezpieczny proces powstawania grupy społecznej ludzi zdolnych do pracy, a żerujących na innych z powodu swojej wygody.

Pan Jezus uczy nas właściwego odniesienia do dóbr materialnych które mają służyć człowiekowi. Dzisiejszy bohater zamartwia się tym, co zgromadził, gdyż tylko w bogactwie pokładał ufność.

W czym lub w kim ja na co dzień pokładam ufność? Jaki jest mój stosunek do dóbr materialnych? Czy mam do nich dystans?

Czy jestem człowiekiem ubogim duchowo? Czy w sensie duchowym moje serce jest u Boga?

To błogosławieństwo z Kazania na górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” realizował w swoim życiu patron dnia dzisiejszego bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.

Od samego początku był człowiekiem ubogim w sensie materialnym. Pochodził bowiem z biednej, wielodzietnej rodziny ze wsi Okopy na Podlasiu. To doświadczenie niedostatku owocowało wielką wrażliwością na drugiego człowieka, w którym widział Chrystusa któremu służy dzieląc się również tym co posiadał.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Pomimo tego organizował pomoc materialną dla osób internowanych i ich rodzin, wspierał różnego rodzaju inicjatywy społeczne, m.in. pomagał w akcji sprowadzania z Zachodu leków. W podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki gromadzona była m.in. żywność i leki. Uczestniczył także w procesach aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Wspierał więźniów politycznych. Nagrał kilka z rozpraw, wnosząc na salę sądową magnetofon schowany pod sutanną. Materiał, który wtedy powstał, był emitowany m.in. w radiu Wolna Europa.

Jego serce od początku do końca było ubogie, rozkochane w Panu Bogu.

I tego uczy nas Ks. Jerzy Popiełuszko, patron róży męskiej naszej parafii, abyśmy rozkochali się w Panu Bogu w Matce Najświętszej odmawiając na co dzień modlitwę różańcową.

Jak przekonywał w swoim świadectwie w radio Maryja jeden z nawróconych mężczyzn nie ma lepszego obrazu silnego mężczyzny niż tego trzymającego w swoich dłoniach różaniec.

Co najbardziej przekonuje współczesnego mężczyznę do tego, aby sięgnąć po różaniec? Ksiądz Dominik Chmielewski, który jest wielkim propagatorem tej modlitwy, mówi o dwóch wymiarach: wewnętrznym i zewnętrznym. Mężczyzn od wewnątrz, od strony serca, do Różańca przekonuje sama Matka Boża w bardzo delikatny sposób. Ona potrafi najpiękniej oczarować serce każdego mężczyzny swoją miłością do niego. Z zewnątrz zaś – przykład: drugi mężczyzna, grupa mężczyzn, którzy w żaden sposób nie wyglądają na jakichś „nawiedzonych”, ale są bardzo konkretni i osadzeni w realiach życia. Walcząc ze swoimi grzechami oraz słabościami, wygrywając z nimi przez moc Różańca – dają najlepsze świadectwo niesamowitej mocy płynącej z tej modlitwy, proponowanej przez Matkę Bożą.

Dziękując Panom tworzącym jedyną Różę Męską naszej parafii za ich codzienną walkę  duchową przy pomocy różańca życzę nieustannych zwycięstw dokonujących się w imię Matki Najświętszej.

Oddajmy się w opiekę Ks. Jerzego, prosząc o Jego wstawiennictwo u Pana Boga, słowami Litanii Polskiej napisanej przez moją uczennice – Dominikę.

LITANIA POLSKA

 

"Błogosławiony Księże Jerzy, orędowniku wolności w zniewolonym czasie,

wstawiaj się zawsze za nami.

Ucz nas zło dobrem zwyciężać, ofiarować siebie za innych,

aby nikt nie czuł się samotny i odrzucony.

Pokrzep nasze serca,

abyśmy nigdy nie zapomnieli jak wielkim darem jest Ojczyzna, w której każdy może czuć się szczęśliwy i wolny.

Pokrzep nasze dusze,

abyśmy byli dumni z Polski, o którą się żarliwie modliłeś na warszawskim Żoliborzu, w Gdańsku, w Bytomiu czy w Bydgoszczy.

Prowadź nas ścieżkami niezachwianej i niczym nie ograniczonej wiary do Boga, za którą oddałeś życie.

Otwórz nasze oczy,

byśmy – jako współcześni wyznawcy Chrystusa – wielbili Go w Sakramencie Eucharystii, bo przecież dzisiaj drzwi świątyni są ciągle otwarte i za udział we Mszy świętej nie katują już brutalnie milicyjnymi pałkami.

Wspomóż tych, którzy wstydzą się bycia Polakami i katolikami.

Bądź przykładem w wybaczaniu ciężkich win naszym prześladowcom,

jak i Ty uczyniłeś swoim oprawcom.

Wspomóż nas w naszej współczesnej, trudnej i pięknej, drodze do wiary i tożsamości narodowej.

Błogosławiony Księże Jerzy, wstawiaj się zawsze za nami.

Amen." (Dominika Struska, Uczennica II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach)

 

 

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

1 Tm 2,1

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.090050935745239