Misje św.: Grzech i Miłosierdzie Boże - Eucharystia nasz SKARB!

20 września 2021

"Eucharystia (...) jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii." (JPII, EE 9)

Drugi dzień misji św. przypomina o ludzkiej grzeszności i miłosiernej pomocy Boga w zwyciężaniu tego nieszczęścia. Działanie każdego grzechu jest podobne do tego pierwszego Adama i Ewy.

Szatańska metoda grzechu najpierw dąży do ośmieszenia autorytetu Boga i oderwania człowieka od źródła dobroci i miłości. Drugim jest upodlenie człowieka, by zniszczyć osobę, rodzinę, społeczeństwo. Nawet najmniejszy grzech odbiera, brudzi w człowieku godność dziecka Bożego. Wystarczy nieraz jedno słowo, by odebrać człowiekowi cześć na całe życie. Kolejnym etapem niszczycielskiego działania słabości jest zniewolenie. Czwartym działaniem grzechu jest uśmiercanie - najpierw duszy a w skutku i całego człowieka. Nieraz z niewinnej słabostki rodzi się wielkie nieszczęście - np. z flirtu zdrada - należy zatem unikać grzechów lekkich, by nie popadać w ciężkie. Moim grzechem mogę doprowadzić do śmierci drugiego.

Odpowiedzią Boga na grzeszność ludzką jest Jego Miłosierdzie. Gdy przyjmujemy je otrzymujemy odkupienie win.

Jak uczy Pan Jezus:  "Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni." (J 8,31-32.34-36). Prawda o Bogu, który jest miłością i prawda o człowieku, który jest grzesznikiem potrzebującym Miłosierdzia Bożego wyzwala do pełni życia. Traktowanie Eucharystii jako skarby daje możliwość trwania w łasce, bez grzechu.

 

"394.Jak należy rozróżniać grzechy według ich ciężkości? 

Istotne jest rozróżnienie między grzechem śmiertelnym a grzechem powszednim.

395. Kiedy popełnia się grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny jest ten, który jednocześnie dotyczy materii poważnej i został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Taki grzech pociąga za sobą utratę miłości i pozbawienie łaski uświęcającej, powoduje wieczną śmierć w piekle, jeśli za niego nie żałujemy. W sposób zwyczajny zostaje nam odpuszczony przez sakramenty chrztu, pokuty i pojednania.

396. Kiedy popełnia się grzech powszedni?

Grzech powszedni, który istotnie różni się od grzechu śmiertelnego, jest popełniany wtedy, gdy dotyczy materii lekkiej lub dotyczy materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania albo całkowitej zgody. Taki grzech nie zrywa naszego przymierza z Bogiem, ale osłabia miłość; wyraża nieuporządkowane przywiązanie do dóbr stworzonych; utrudnia postęp duszy w zdobywaniu cnót i w praktykowaniu dobra moralnego; zasługuje na kary doczesne."

(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Im świętsza jest prawda.. tym pokorniejszy powinien być ten, kto ją głosi.

Mikołaj Gogol

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.12494492530823