Bp Jan Piotrowski w Uroczystość Chrystusa Króla: Czy jesteśmy apostołami prawdy, zgody i pokoju?

21 listopada 2021

Biskup Kielecki Jan Piotrowski wręczył wyrożniającym się w posłudze dla lokalnej wspólnoty Kościoła świeckim medale „Pro Christo Rege Et Ecclesia” podczas uroczystej mszy świętej w kieleckiej Bazylice Katedralnej, sprawowanej z okazji Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. To także patronalne święto Akcji Katolickiej.

W swojej homilii podczas Eucharystii biskup mówił o Królestwie Niebieskim:

– W śpiewanej dziś prefacji słyszymy, że to Królestwo jest powszechne i wieczne, jednocześnie jest Królestwem prawdy, życia, świętości i łaski. Królestwem sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nosi w sobie pewien ideał, który jest wzorcem i archetypem dla wszystkich królestw ludzkich, jakie są na Ziemi. Dzięki Liturgii Słowa i łasce Wiary, którą Bóg obdarzył nas na Chrzcie Świętym, odnajdziemy właściwe zrozumienie, którego królestwa jesteśmy dziedzicami, do jakiego królestwa należymy.  Przede wszystkim trzeba zaufać Słowu Bożemu, które niesie prawdę o niezmiennej jakości i wartości – zaapelował do wiernych biskup.

Pasterz nawiązał także do słów Jezusa „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”:

– Tym, którzy słuchają tego apelu i odpowiadają na Boże wołanie, Bóg daje nową ofertę życia, a ta jest owocem i darem odkupieńczej miłości Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Na tę prawdę wyczula nas autor Apokalipsy i wskazuje, że ten, który nas miłuje, przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. Jeżeli z taką miłością czyni nas Królestwem, to czyni to nie dla siebie, ale dla swojego Ojca, który go posłał.

– Dziś jako chrześcijanie pytajmy się, na ile w nas, dzięki łasce wiary, jest zaufania do Boga, który nas kocha w Jezusie Chrystusie, a na ile jest w nas przewrotnej logiki Piłata i jego pozornej życiowej mądrości? Na ile my sami dziś jesteśmy budowniczymi Bożego królestwa naszym świadectwem wiary, dzieł miłosierdzia i czy jesteśmy apostołami prawdy, zgody i pokoju – tych wartości, za którymi z natury cierpi serce każdego z nas? – zapytał kaznodzieja.

Po Komunii Świętej biskup Vladimir Fekete, prefekt apostolski Kościoła w Azerbejdżanie opowiedział wiernym o sytuacji misyjnej w tym kraju:

– Co prawda Azerbejdżan jest państwem, gdzie znajduje się większość muzułmańska, ale jest to społeczność otwarta. W ciągu 20 lat posługi udzieliliśmy chrztu około 400 osobom. To wielki znak nadziei, że możemy odnawiać tam Kościół, a właściwie rozpoczynać go od zera – powiedział biskup i zaapelował o modlitwę w intencji działalności misyjnej.

Pod koniec Eucharystii odbyło się wręczenie medali. Otrzymali je: Józefa Pasternak z parafii Pierzchnicy, Teresa i Marek Wojcieszyńscy z parafii w Łukowej oraz Ewa i Karol Warchołowie z parafii w Bodzentynie.

- Jest to dla mnie ogromna radość, czuję się wyróżniona i dowartościowana. Jeśli człowiek pracuje systematycznie i codziennie, to ktoś zawsze to dostrzeże. W kościele biorę aktywny udział w uroczystościach parafialnych, prowadzę Akcję Katolicką w swojej parafii – mówi Radiu eM Józefa Pasternak.

Biskup Jan Piotrowski przed błogosławieństwem wspomniał biskupa Czesława Kaczmarka, który brał czynny udział w Akcji Katolickiej:

– Warto jego żywe dziedzictwo utrzymać, nie tylko w pomniku, ale w pamięci. Mówcie o biskupie Kaczmarku. Jego żywym, choć skromnym pomnikiem jest fundusz stypendialny dla młodzieży. Duża część pochodzi ze składek kapłanów z naszej diecezji.

Medal „Pro Christo Rege Et Ecclesia” został ustanowiony dekretem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego z dnia 11 września 2018 roku, z inicjatywy Akcji Katolickiej diecezji kieleckiej. Jest przyznawany co roku, podczas Święta Patronalnego Akcji Katolickiej, które przypada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Odznaczenia otrzymują osoby zaangażowane w posługę duszpasterską i katechetyczną oraz instytucje promujące kulturę chrześcijańską.

Wysłuchaj całej homilii: https://www.emkielce.pl/kosciol/biskup-jan-piotrowski-w-uroczystosc-chrystusa-krola-czy-jestesmy-apostolami-prawdy-zgody-i-pokoju 

Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.

Michał Anioł

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
166 0.095260858535767