Wystawa: Splendor Cathedralis

2 grudnia 2021

Termin wystawy: 
22.10.2021 do 30.01.2022

Muzeum Historii Kielc serdecznie zaprasza na wystawę którą zorganizowało wspólnie z Parafią Katedralną pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach oraz Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. Muzeum aktywnie uczestniczy w wielowątkowym projekcie pt. "Miasto w blasku Kolegiaty", upamiętniającym 950-lecie miasta oraz 850-lecie Katedry Kieleckiej. Jednym z przedsięwzięć zainicjowanych w ramach tego projektu jest "Splendor Cathedralis": wystawa prezentująca historię miasta oraz Katedry. Ekspozycja będzie prezentowana równocześnie w dwóch miejscach: Muzeum Historii Kielc przy ul. Świętego Leonarda 4 oraz w skarbcu Bazyliki Katedralnej (Plac Najświętszej Marii Panny 3). 

W skarbcu katedralnym –  na stałej, dostępnej na co dzień ekspozycji, będącej też częścią wystawy „Splendor Cathedralis”, zobaczyć można wybór najstarszych i najcenniejszych naczyń, tkanin liturgicznych i rękopisów. Jednak to tylko niewielka część historycznych zasobów katedralnego skarbca. Większość z nich jest dostępna szerszej publiczności rzadko lub wcale. Na ekspozycję w Muzeum Historii Kielc składa się natomiast bogaty wybór tkanin liturgicznych: kap, ornatów, dalmatyk, stuł, manipularzy, burs, a także rzadko  dzisiaj oglądane gremiale czy nakrycia na faldistorium. Wystawa uzupełniona unikatowymi fragmentami romańskiej kamieniarki, relikwiarzami, portretami biskupów i tekstami o związkach katedry i miasta będzie okazją nie tylko do poznania zazwyczaj niedostępnych skarbów Kieleckiej Katedry, ale równocześnie da możliwość dostrzeżenia odwiecznych związków pomiędzy Wzgórzem Katedralnym a Kielcami. Wystawa „Splendor Cathedralis” w Muzeum Historii Kielc powstała dzięki życzliwości księdza Adama Kędzierskiego, proboszcza kieleckiej parafii katedralnej oraz ks. dr. Pawła Tkaczyka – dyrektora Muzeum Diecezjalnego. Wystawa jest końcowym elementem projektu „Miasto w blasku kolegiaty”.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 22 października 2021 r., również tego dnia o godz. 18. kurator wystawy - Krzysztof Myśliński zaprasza na wspólne zwiedzanie wszystkich zainteresowanych.

Uroczysty wernisaż odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Kielcach 22 października o godzinie 11.00.

Przypominamy, że nadal działamy w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WYSTAWĄ "SPLENDOR CATHEDRALIS"

 

LISTOPAD 2021

14  XI, g. 12.00 W samo południe:  Katedralne skarby, katedralny skarbiec

Zapraszamy na pierwsze niedzielne spotkanie z okazji wystawy "Splendor Cathedralis" - ekspozycji zamykającej całoroczne obchody 850. rocznicy fundacji kieleckiej kolegiaty. Prezentuje ona ponad 150 eksponatów z przebogatego zasobu skarbca katedralnego, głównie tekstylia: znakomite tkaniny liturgiczne, szaty okolicznościowe oraz sztandary stowarzyszeniowe z XVI do XX wieku. Ekspozycję ponadto uzupełniają: kilka relikwiarzy, portretów biskupich i dotychczas nie zbadany zespół pięciu kamiennych detali architektonicznych – pozostałości romańskiego kościoła. O tych skarbach opowie kurator wystawy, Krzysztof Myśliński. Spotkanie odbędzie się w siedzibie muzeum, przy ul. Świętego Leonarda 4. Przypominamy, że nadal działamy w obowiązującym reżimie obostrzeń sanitarnych.

19 XI, g. 18.00 Biskupi w XVIII-wiecznych Kielcach

Wiek XVIII to dla Kielc okres znacznych przemian i rozwoju. Biskupi krakowscy jako właściciele miasta byli głównymi inicjatorami i sprawcami tych procesów. W tym okresie m.in. zakończono przebudowę katedry, wyremontowano i rozbudowano pałac biskupów krakowskich, otwarto Seminarium Duchowne i szkołę średnią. Diecezją kierowali: Kazimierz Łubieński, Konstanty Felicjan Szaniawski, Jan Aleksander Lipski, Andrzej Załuski i Kajetan Sołtyk. O tym bogatym w wydarzenia oraz inwestycje okresie panowania krakowskich biskupów opowie Leszek Dziedzic w ramach wystawy czasowej "Splendor Cathedralis". 

 

26 XI, g. 18.00 Dawne tkaniny: kłopot czy wartość? Spotkanie konserwatorskie

Luksusowe tkaniny przywożone z zagranicy, z których szyto szaty liturgiczne do kieleckiej katedry, to nie tylko piękne starodawne przedmioty. To także znakomite zabytki wyrafinowanych umiejętności tkaczy ze Wschodu, Wenecji, Francji, Niemiec. To także nieprzebrane bogactwo techniki czy materiałów i motywów, wykonywanych rękoma utalentowanych polskich hafciarek. Jak powstawały i jak o nie dbać ? – to temat spotkania, które poprowadzi Krzysztof Myśliński. Spotkanie odbędzie się w siedzibie muzeum przy ul. Świętego Leonarda 4. Przypominamy, że nadal działamy w obowiązującym reżimie obostrzeń sanitarnych.

               

GRUDZIEŃ         

5 XII, g. 12.00 W samo południe:  Historia w herby whaftowana

Zapraszamy na kolejne niedzielne spotkanie na wystawie "Splendor Cathedralis", tym razem poświęcone haftowanym herbom, które można dostrzec na prezentowanych szatach liturgicznych. Co i kogo kryją za sobą haftowane aplikacje herbowe na ornatach, kapach, welach...? Rozwiązanie tej zagadki stanowi także pretekst do opowieści o właścicielach tych tkanin: znanych i zasłużonych dla miasta biskupów krakowskich, prałatów i kanoników. Spotkanie odbędzie się w siedzibie muzeum, przy ul. Świętego Leonarda 4. Przypominamy, że nadal działamy w obowiązującym reżimie obostrzeń sanitarnych.

15 XII, g. 17.00 Tkanina od kuchni

Wystawa SPLENDOR CATHEDRALIS opowiada historię katedry kieleckiej poprzez nowożytne i XIX-wieczne tkaniny liturgiczne. Ale by tą historię zrozumieć, trzeba się dowiedzieć czym właściwie była ta tkanina – z jakich materiałów powstawała, jak ją zdobiono, czym różniły się poszczególne hafty i naszyte kompozycje. Wspólnie przeanalizujemy ówczesne materiały od poszewki, nazywając każdy ich element. Z tą wiedzą każdy będzie mógł odgadnąć, w jakim czasie powstały poszczególne tkaniny. Spotkanie poprowadzi Alicja Ciosek w siedzibie muzeum, przy ul. Świętego Leonarda 4. Przypominamy, że nadal działamy w obowiązującym reżimie obostrzeń sanitarnych.

 

STYCZEŃ 2022  

9 I, g. 12.00 W samo południe: Wędrujące tkaniny

Tkaniny zdobiące dawne stroje liturgiczne oraz świeckie w dużej mierze nie pochodziły z ówczesnej Rzeczypospolitej. Import oraz eksport tkanin stanowił przez stulecia ważną gałąź handlu. Szczególnie materiały pochodzenia wschodniego zaspokajały gusta polskich odbiorców. Dlatego też spotkanie z szatami z kieleckiego skarbca to także spotkanie się z kulturą i sztuką bliskiego i dalekiego wschodu. Prelekcję poprowadzi Krzysztof Myśliński. Odbędzie się ona w siedzibie muzeum, przy ul. Świętego Leonarda 4. Przypominamy, że nadal działamy w obowiązującym reżimie obostrzeń sanitarnych.

 

19 I, g. 17.00 Symbolika szat liturgicznych

Kanon szat liturgicznych w kościele zachodnim ustalił się w XII w. Duża rozmaitość typów szat wynikała z ówczesnej, rozbudowanej liturgii. Poszczególne elementy ubioru liturgicznego różniły się nie tylko krojem, ale też jakością tkanin, czy techniką zdobienia. Niosły przekaz ideowy związany z historią biblijną i wydarzeniami roku liturgicznego.  Prelekcję poprowadzi Leszek Dziedzic. Odbędzie się ona w siedzibie muzeum, przy ul. Świętego Leonarda 4. Przypominamy, że nadal działamy w obowiązującym reżimie obostrzeń sanitarnych.

 

27 I, g. 18.00 Odrobina Bizancjum - o liturgii u prawosławnych

Zapraszamy na pierwsze z trzech spotkań na terenie miasta, których tematem jest poznanie liturgii  najważniejszych w Polsce wyznań chrześcijańskich oraz używanych w niej naczyń i szat. To też wiedza o typowej dla każdego odłamu kultury słowa i śpiewu. Cykl rozpoczynamy od odwiedzenia i zwiedzenia kieleckiej cerkwi prawosławnej przy ul. Bodzentyńskiej. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Myśliński. Miejsce zbiórki w siedzibie muzeum przy ul. Świętego Leonarda 4.

 

LUTY

4 II, g. 18.00 Heraldyka rycerska i kościelna

W Polsce, a także w krajach zachodnioeuropejskich, herb był oznaką stanu rycerskiego i świadczył o przynależności do stanu szlacheckiego. Heraldyka kościelna, najbardziej sformalizowana w Kościele katolickim, rozwinęła się jako system identyfikacji osób i diecezji, w którym duchowni posiadają osobiste herby. Heraldyka kościelna wyróżnia się przy tym stosowaniem specjalnych insygniów wokół tarczy herbowej wskazujących rangę właścicieli herbów. O tym jak te szczególne herby rozczytać i co oznaczają ich poszczególne elementy opowie Leszek Dziedzic. Spotkanie odbędzie się w siedzibie muzeum przy ul. Świętego Leonarda 4. Przypominamy, że nadal działamy w obowiązującym reżimie obostrzeń sanitarnych.

 

13 II, g. 12.00  W samo południe:  Haftowany barok, haftowane rokoko

Jest wręcz zaskakujące, jak wiele o ówczesnej religijności, filozofii, sztuce, czy guście mogą nam powiedzieć same materiały z czasów nowożytnych. Ten często niedoceniany nośnik wiedzy o epoce miał w zwyczaju zmieniać swoje miejsce oraz przeznaczenie: nieużywane już tekstylia chętnie oddawano do parafii, gdzie znajdowały nowe życie jako tkaniny liturgiczne. W kościele ten sam materiał mógł zdobić zarówno ornat księdza odprawiającego mszę jak i suknię najzamożniejszej parafianki. Dzięki temu - przeciwieństwie do strojów świeckich - szaty liturgiczne, schowane przez setki lat w kościelnych zakrystiach zachowały się do naszych czasów i mogą nam opowiedzieć o kulturze, w których zostały stworzone. Spotkanie poprowadzi Alicja Ciosek w siedzibie muzeum, przy ul. Świętego Leonarda 4. Przypominamy, że nadal działamy w obowiązującym reżimie obostrzeń sanitarnych.

 

25 II, g. 18.00 Kościół ewangelicki – poreformacyjny umiar

Drugie z trzech spotkań, których tematem jest poznanie liturgii  najważniejszych w Polsce wyznań  chrześcijańskich. Tym razem spotkanie odbędzie się w kościele ewangelickim przy ul. Sienkiewicza. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Myśliński, zbiórka w siedzibie muzeum przy ul. Świętego Leonarda 4.

 

MARZEC

4 III, g. 18.00  Zakrystia czy garderoba: o splendorze potrydenckich nabożeństw

Ostatnie z trzech spotkań, których tematem jest poznanie liturgii najważniejszych w Polsce wyznań chrześcijańskich. Na zakończenie prowadzący oraz kurator wystawy, Krzysztof Myśliński opowie o dawnej liturgii katolickiej. Na wystawie SPLENDOR CATHEDRALIS i w skarbcu katedry kieleckiej. Miejsce zbiórki w siedzibie muzeum przy ul. Świętego Leonarda 4.

          

13 II,  Zakończenie wystawy

 

TEMATY WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DLA GRUP ZORGANIZOANYCH:

 

Tkaniny  inspirują- warsztaty kreatywne

Podczas potkania zobaczymy szaty, które będą dla nas inspiracją do stworzenia własnych projektów. Faktura, kolor czy niezwykłe połączenia tkanin dadzą niezwykły efekt.

 

Farbowanie tkanin

Niezwykła kolorystyka szat liturgicznych zachęca do stworzenia własnych barw, oraz zastanowienia się w jaki sposób te kolory powstają. Podczas spotkania stworzymy na tkaninach niezwykłe odcienie.

 

Haft – to nie takie trudne

Sztuka ozdabiania towarzyszy nam od dawna. Podczas spotkania poznamy zasady wyszywania na materiale wzorów za pomocą igły lub szydełka oraz nici. Zobaczymy różne rodzaje haftu.

 

Sploty, wątki i supły czyli tworzenie tkanin

Sploty i supełki stanowią podstawę tkaniny, ale także wykorzystywano je do tworzenia dekoracji na tkaninach. Podczas spotkania wykonamy własne makramy - ozdoby ścienne wykonane z różnych splotów sznurków.

Źródło: http://www.mhki.kielce.eu/zawartosc/splendor-cathedralis 

W Ciężkiej dla wszystkich podróży życia nie godzi się własnych ciężarów na cudze barki zwalać.

Adam Mickiewicz

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.10677218437195