Pożegnaliśmy Zofię Orkisz

16 maja 2022

 
 
   12 maja 2022 r. w wieku 86 lat odeszła do wieczności nasza Droga Czcicielka Niepokalanej. Śp. Zofia odeszła tak cicho, spokojnie…
   Przez ostatnie 2 lata po przebytym covidzie, obciążona innymi chorobami była przykuta do łóżka. Z dnia na dzień opuszczały ją siły i coraz więcej cierpiała. Nie narzekała jednak, ale łączyła swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa, ofiarowując je w pewnej intencji. Cieszyła się, kiedy przychodził do niej kapłan z Komunią Świętą.
   Najbliższa Rodzina cały czas otaczała ją ciepłem, miłością, troskliwą opieką i żarliwą modlitwą. I tak śp. Zofia dojrzewała do nieba.
   Można powiedzieć, że śp. Zofia nie zmarnowała czasu ziemskiej pielgrzymki. Stanęła przed Bogiem z rękami pełnymi dobrych czynów.
   Może to zbieg okoliczności: urodziła się 14 maja 1936r. w Suchedniowie i odeszła do Pana przed rocznicą swoich Urodzin i Imienin. Jak wspomina Rodzina, Zosia urodziła się w maju – w miesiącu maryjnym i zmarła w maju, może dlatego była wielką czcicielką Matki Bożej i swoim przykładem wszystkich prowadziła: PRZEZ  MARYJĘ  DO  JEZUSA!
   Jaką była śp. Zofia? Już w młodym wieku odznaczała  się pogodą ducha, dobrocią, wrażliwością na krzywdę ludzką; zawsze zabiegała o pokój i zgodę w rodzinie, w sąsiedztwie…
   W latach 50 – tych  po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła pracę, a w 1961r. założyła rodzinę z Feliksem Orkiszem. Przeżyli razem 51 lat dziękując Bogu za każdy dzień.
   Bóg obdarował ich dwójką  dzieci (córką Urszulą i synem Dariuszem). Później cieszyła się też i tak bardzo kochała całą  piątkę wnuków i dwójkę prawnuków. Była dumna ze swojej rodziny. 
   Zamieszkali na terenie parafii katedralnej. Śp. Zofia, mimo pracy zawodowej, wychowywania dzieci, angażowała się w życie parafialne kościoła. Należała m. in. do Akcji Charytatywnej, niosła pomoc potrzebującym i starszym osobom. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, uczynna, rozmodlona,  świeciła przykładem dobroci, gościnności i służby dla innych. Za życie wiarą i za przykład pięknej, chrześcijańskiej Rodziny, Ks. Biskup Kazimierz Ryczan odznaczył  Zofię i Feliksa medalem za zasługi dla Diecezji Kieleckiej.
   Wspomnę o jej pięknej służbie dla Maryi. Kiedy, przed 25 – laty na Świętokrzyskiej Ziemi rodził się Apostolat Maryjny przy Sercu Pani Łaskawej Kieleckiej, śp. Zofia pierwsza stanęła w jego szeregach, odpowiadając Maryi „ TAK”!
   Przez ponad 10 lat pełniła obowiązki Przewodniczącej Apostolatu Maryjnego – Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Należała do Rady Diecezjalnej Apostolatu Maryjnego. Już w 2003r. w Bazylice Katedralnej złożyła na Ołtarzu Oświadczenie o całkowitym poświęceniu się Jezusowi przez Maryję.
   APOSTOLAT – to była jej druga Rodzina. Bardzo mocno go ukochała. Wiernie wypełniała zadania i obowiązki ucznia Maryi. Uczestniczyła w zjazdach, spotkaniach, rekolekcjach… Razem z Mężem uczestniczyła w licznych pielgrzymkach Apostolatu Maryjnego i Radia Maryja ( m.in. do Lourdes, do Częstochowy i wielu innych sanktuariów).
   Jaka była śp. Zofia? Zawsze obowiązkowa, odpowiedzialna, uczynna, pracowita, rozmodlona, radosna, pełna poczucia humoru , miłości Boga i bliźniego. Była gorliwą apostołką, a przede wszystkim najukochańszą i najlepszą Żoną, Matką, Babcią, Prababcią i dobrym Przyjacielem.
   Na przestrzeni tych 25 lat w diecezji kieleckiej powstało ponad 100 grup Apostolatu Maryjnego. Razem z Moderator Diecezjalną Apostolatu Maryjnego Haliną Pilewską i jej Mężem, śp. Zofia poświęciła bardzo wiele niedziel na zakładanie nowych wspólnot maryjnych.
   Dziękujemy Bogu, że obdarował nas tak wzorową uczennicą Maryi!
      W okresie 25 lat do wieczności odeszło już ok. 350 osób - Apostołów Maryjnych. Wśród nich znalazła się i śp. Zofia. W pokornej  i ufnej modlitwie prosimy dla nich o radość wieczną. Codziennie modlimy się, by te „puste” miejsca Maryja wypełniła nowymi, gorliwymi uczniami.                                                        
 
   W uroczystościach pogrzebowych śp. Zofii Orkisz w Bazylice Katedralnej (14.05.2022) i w procesji na cmentarz licznie uczestniczyła najbliższa Rodzina, Bliscy, znajomi, sąsiedzi, Apostolat Maryjny przy Bazylice Katedralnej z ks. Opiekunem Duchowym, Przedstawiciele Apostolatu Maryjnego z kilkunastu parafii kieleckich (poczet sztandarowy Apostolatu Maryjnego). Mszy św. przewodniczył Opiekun Diecezjalny Apostolatu Maryjnego – Stowarzyszenia Cudownego Medalika w asyście kilku kapłanów.
   Kwiaty, zapalone znicze, modlitwa, zamówione Msze św. w int. śp. Zofii Orkisz, są dowodem naszej miłości i zobowiązaniem do modlitewnej pamięci.
 
    Niech odpoczywa w pokoju!  
 
                                                                                                                                                                                                       

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

1 Tm 2,1

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.090086936950684