Biskupi Ordynariusze

Augustyn Łosiński urodził się 8 stycznia 1867 w Krzywniszkach koło Mohylewa. Gimnazjum ukończył w Dyneburgu. Uczęszczał do seminarium w Petersburgu i podjął studia na Akademii Duchownej, gdzie 24 kwietnia 1892 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był profesorem, ojcem duchownym i rektorem seminarium duchownego oraz kanonikiem kapituły katedralnej w Petersburgu.
7 kwietnia 1910 roku został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji kieleckiej. Sakrę biskupią przyjął 5 czerwca 1910 roku w Petersburgu z rąk bpa Stefana Denisewicza, a ingres do katedry kieleckiej odbył 29 czerwca 1910 roku. Ustanowił nowy podział administracyjny diecezji, erygował wiele nowych parafii, w 1924 roku reaktywował kolegiatę w Wiślicy. Erygował muzeum, założył „Przegląd Diecezjalny”, w 1927 roku przeprowadził w Kielcach I Synod Diecezjalny. Wspierał działalność wydawniczą, szkolnictwo katolickie i działalność charytatywną.
Za jego rządów w 1925 roku diecezja została włączona do metropolii krakowskiej. Jako biskup wiele sił i czasu poświęcał działalności dobroczynnej i społecznej. W 1931 roku założył Związek Towarzystw Dobroczynnych "Caritas". Wspierał również szkolnictwo katolickie w Kielcach. W 1923 roku pod jego patronatem powstało Gimnazjum Męskie im. św. Stanisława Kostki.
W poglądach politycznych reprezentował zdecydowany konserwatyzm. Po 1918 roku był zdecydowanym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Jego postawa po śmierci Piłsudskiego stała się przyczyną ostrego konfliktu między państwem polskim, a Stolicą Apostolską. Biskup Łosiński nie wywiesił wtedy flag żałobnych, a tylko flagi państwowe bez oznak żałoby, a także odmówił żądaniu władz bicia w dzwony kościelne. Wówczas członkowie Związku Legionistów i innych organizacji prorządowych weszli samowolnie na dzwonnicę katedry i zaczęli bić w dzwony. Biskup wysłał ludzi, którzy usiłowali temu przeszkodzić, ale bezskutecznie, po czym doszło do zamieszek. Podburzony tłum usiłował wedrzeć się do rezydencji biskupa, co zostało udaremnione dzięki interwencji policji. W maju 1935 roku minister Józef Beck zażądał od papieża Piusa XI odwołania Łosińskiego. Konflikt zakończył się dopiero wraz ze śmiercią biskupa.
Bp Augustyn Łosiński zmarł 30 IV 1937.

Z wiosną nadzieje rosną.

przysłowie polskie

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
162 0.20403790473938