Parafialny zespół Caritas

W 1986 r. została zatwierdzona „Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach”, mówiąca o powołaniu, zadaniach i działalności Parafialnego Zespołu Charytatywnego. Biorąc pod uwagę ponadczasowe racje teologiczne, nowe uwarunkowania społeczno–ustrojowe oraz regulacje prawne dotyczące stosunku Państwa do Kościoła w naszej Ojczyźnie, Konferencja Episkopatu Polski postanawia, aby spoczywający na proboszczu, duszpasterzach i wiernych niezbywalny obowiązek niesienia pomocy potrzebującym we wspólnocie parafialnej był realizowany przez Parafialny Zespół Charytatywny Caritas.
Praca Zespołu nie zwalnia ogółu wiernych, a także innych grup i wspólnot działających w parafii z obowiązku świadczenia miłosierdzia, lecz je jedynie usprawnia, koordynuje i uzupełnia. Zespół jest jedną z podstawowych struktur parafii, dzięki którym wypełnia ona swoją misję charytatywną w Kościele i świecie.
Naszemu parafialnemu Zespołowi Caritas przewodzi Ks. Proboszcz, pomagają mu księża wikariusze, a także przedstawiciele z poszczególnych grup parafialnych takich jak: Apostolat Maryjny, Kół Żywego Różańca, ministrantów. Włączają się także rodzice ministrantów i ludzie dobrego serca. Od kilkunastu lat w formie wolontariatu angażuje się w to zadanie także młodzież naszych szkół wraz ze swoimi katechetami.
Na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia regularnie są wydawane i przygotowywane paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin i osób samotnych z naszej parafii. Przygotowaniem tych paczek zajmuje się nasza młodzież, która również przeprowadza kwestę i zbiórkę żywności na ten szczytny cel. Rokrocznie organizowana jest także Wigilia dla samotnych i biednych.
Do zadań naszego zespołu należy także troska o chorych których, regularnie co miesiąc z racji Pierwszego Piątku odwiedzają nasi kapłani niosąc posługę sakramentalną i dobre słowo.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w to dzieło miłosierdzia.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Łk 10

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
164 0.10245704650879