Małżeństwo

Rezerwacje terminów ślubów na rok 2020 przyjmujemy od 28 września 2019r.!!!

W przypadku osób przebywających za granicą, należy zgłaszać ten fakt przy rezerwacji terminu.

Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".
1614 W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę. Zezwolenie na oddalenie żony dane przez Mojżesza było ustępstwem z powodu zatwardziałości serca. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich sam Bóg: "Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 6).

Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

  •  Zgoda na Sakrament Małżeństwa w Katedrze (dot. Narzeczonych spoza parafii Katedralnej). TYLKO OD JEDNEGO PROBOSZCZA (narzeczonego, bądź narzeczonej).
  • *Aktualna metryka chrztu (*tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu)
  • **Świadectwo bierzmowania (**w przypadku, gdy nie ma adnotacji na metryce chrztu).
  • ***Zaświadczenia z USC (***w przypadku ślubu konkordatowego; wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
  • ****Akt ślubu cywilnego (****w przypadku, gdy narzeczeni wcześniej zawarli ślub cywilny).
  • Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (ksero).
  • Dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursy przedmałżeńskie).
  • Dane świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
  • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.
  • Dowody osobiste.

Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się z kompletem dokumentów 3 miesiące przed ślubem. Należy wcześniej umówić się telefonicznie na spisanie protokołu!: Tel. 41 344 63 07

5 miesięcy przed ślubem należy potwierdzić termin telefonicznie.​

Organista – Mariusz Bednarz tel. 509 476 213
(należy się z nim skontaktować i omówić sprawy dot. muzyki podczas uroczystości)

Poradnia rodzinna przy parafii Katedralnej w Kielcach

Terminy spotkań:
III sobota miesiąca godz. 12.00 oraz II i IV sobota miesiąca godz. 15.00

Doradcy:

dr Wioletta Adamczyk-Bębas - tel. 792 346 202 (II i IV sob m-ca)

dr Sylwester Bębas - tel. 792 999 776 (II i IV sob. m-ca)

Ewa Strojwąs - 721 041 730 (III sob m-ca)

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Łk 10

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
155 0.17775321006775