Nowenna do MB Łaskawej

Modlitwa
do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej

Matko Chrystusowa, Maryjo! Matko Świętokrzyskiej Ziemi i Patronko naszego miasta!
Już od dawna z Twego obrazu w kieleckiej katedrze spoglądasz na nas.
Cicha i skromna, tak bardzo podobna do naszych ziemskich matek zapraszasz do siebie tych,
którzy Tobie ufają i oczekują pomocy.
Przychodzimy do Ciebie z ufnością wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga.
Przynosimy Ci nasz trud codzienny, nasze radości i nasze nędze.
Wstawiaj się za nami do Boga, bo trzeba nam światła i mocy, potrzebne nam miłosierdzie,
gdy słabniemy i upadamy, potrzebna nam łaska, aby żyć według Bożych przykazań.
Polecamy Ci, Matko, Kościół na Ziemi Świętego Krzyża. Weź w swą opiekę naszych biskupów, kapłanów i lud wierny.
W Twoje matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny, cierpiących,
a zwłaszcza tych, którzy już kończą ziemską drogę.
Maryjo, Matko i Pani Świętokrzyskiej Ziemi, przygarnij nas do Twego serca pełnego łaski Bożej.
Matko przyjmij, Matko nie opuszczaj, Matko prowadź nas do nieba. Amen. 

Dzień pierwszy

I. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.
II. Oddanie czci Matce Bożej.
Panno Łaskawa przyjmij cześć i uwielbienie, które Ci składamy jako Matce naszego Pana.
Powtarzamy: Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie
1. Panno Łaskawa, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego
W. Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie
2. Łaskawa Wspomożycielko naszego narodu
3. Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych i udręczonych
4. Pośredniczko Łask, królująca w licznych świątyniach, poświęconych Twojej czci na naszej Ziemi
5. Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelką słabość
III. Dziesiątek różańca.

 • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką Łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień drugi

I. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.
II. Podziękowania Matce Bożej.
Dziękujemy Ci Matko za wszystkie Łaski, jakie dał nam Bóg za Twoim pośrednictwem.
Powtarzamy: Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
1. Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do Twojego Syna
W. Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
2. Za to, że obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce 
3. Za to, że Ojczyznę naszą za swoje królestwo obrałaś 
4. Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu
5. Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń 
6. Za to, że jesteś ideałem i wzorem polskiej kobiety
7. Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny
8. Za to, że byłaś nam mocą zwycięstwa w walce o wolność
9. Za dar koronacji Twojego wizerunku
10. Za wszystkie łaski miastu, parafii i pielgrzymom wypraszane
III. Dziesiątek różańca.

 • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką Łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień trzeci

I. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.
II. Przeproszenia Boga.
Matko Boża Łaskawa — Ucieczko grzeszników wzywająca nas do pokuty za grzechy — ucz nas przepraszać Boga.
Powtarzamy:Przepraszamy Cię Panie
1. Za to, że nie zawsze byliśmy wierni i posłuszni woli Jezusa Syna Twego
W. Przepraszamy Cię Panie
2. Za to, że przez słabą wiarę i obojętność, często odchodziliśmy od Boga i Ewangelii
3. Za grzechy pijaństwa, niezgody i rozwiązłości oraz zbrodnie wymierzone przeciw życiu
4. Za to, że tak mało dbaliśmy o religijne wychowanie dzieci
5. Za to, że byliśmy obojętni na szerzące się bezbożnictwo i zepsucie w naszym narodzie
6. Za to, że złość, nienawiść, nieuczciwość często gnieździły się w naszych sercach, rodzinach i w życiu społecznym
III. Dziesiątek różańca.

 • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką Łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień czwarty

I. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.
II. Prośby do Matki Bożej.
O Maryjo, Matko Boża Łaskawa, która z taką czułością spoglądasz z tego cudownego obrazu na nas, z dziecięcą ufnością śpieszymy do twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w różnych naszych potrzebach:
Powtarzamy: Prosimy Cię o Łaskawa Pani
1. Aby Ojciec św. cieszył się dobrym zdrowiem, błogosławieństwem Bożym i Twoją opieką w apostolskiej posłudze Kościołowi i światu
W. Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
2. Otaczaj opieką biskupów, kapłanów, nasze miasto i całą naszą diecezję
3. O zdrowie dla chorych
4. O błogosławieństwo Boże o Twoją opiekę dla Rodzin i parafii
5. O Twoją opiekę dla dzieci i młodzieży
6. O Twoją opiekę dla przebywających z dala od rodzin
7. O radość wieczną dla zmarłych, dusz w czyśćcu cierpiących
8. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i pielgrzymów
III. Dziesiątek różańca. 

 • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką Łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień piąty

I. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.
II. Oddanie czci Matce Bożej.
Panno Łaskawa przyjmij cześć i uwielbienie, które Ci składamy jako Matce naszego Pana.
Powtarzamy: Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie
1. Panno Łaskawa, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego
W. Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie
2. Łaskawa Wspomożycielko naszego narodu
3. Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych i udręczonych
4. Pośredniczko Łask, królująca w licznych świątyniach, poświęconych Twojej czci na naszej Ziemi
5. Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelką słabość
III. Dziesiątek różańca.

 • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką Łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień szósty

I. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.
II. Podziękowania Matce Bożej.
Dziękujemy Ci Matko za wszystkie Łaski, jakie dał nam Bóg za Twoim pośrednictwem.
Powtarzamy: Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
1. Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do Twojego Syna
W. Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
2. Za to, że obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce 
3. Za to, że Ojczyznę naszą za swoje królestwo obrałaś 
4. Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu
5. Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń 
6. Za to, że jesteś ideałem i wzorem polskiej kobiety
7. Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny
8. Za to, że byłaś nam mocą zwycięstwa w walce o wolność
9. Za dar koronacji Twojego wizerunku
10. Za wszystkie łaski miastu, parafii i pielgrzymom wypraszane
III. Dziesiątek różańca.

 • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką Łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień siódmy

I. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.
II. Przeproszenia Boga.
Matko Boża Łaskawa — Ucieczko grzeszników wzywająca nas do pokuty za grzechy — ucz nas przepraszać Boga.
Powtarzamy: Przepraszamy Cię Panie
1. Za to, że nie zawsze byliśmy wierni i posłuszni woli Jezusa Syna Twego
W. Przepraszamy Cię Panie
2. Za to, że przez słabą wiarę i obojętność, często odchodziliśmy od Boga i Ewangelii
3. Za grzechy pijaństwa, niezgody i rozwiązłości oraz zbrodnie wymierzone przeciw życiu
4. Za to, że tak mało dbaliśmy o religijne wychowanie dzieci
5. Za to, że byliśmy obojętni na szerzące się bezbożnictwo i zepsucie w naszym narodzie
6. Za to, że złość, nienawiść, nieuczciwość często gnieździły się w naszych sercach, rodzinach i w życiu społecznym
III. Dziesiątek różańca.

 • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką Łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień ósmy

I. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.
Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.
II. Prośby do Matki Bożej.
O Maryjo, Matko Boża Łaskawa, która z taką czułością spoglądasz z tego cudownego obrazu na nas, z dziecięcą ufnością śpieszymy do twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w różnych naszych potrzebach:
Powtarzamy: Prosimy Cię o Łaskawa Pani
1. Aby Ojciec św. cieszył się dobrym zdrowiem, błogosławieństwem Bożym i Twoją opieką w apostolskiej posłudze Kościołowi i światu
W. Prosimy Cię o Łaskawa Pani
2. Otaczaj opieką biskupów, kapłanów, nasze miasto i całą naszą diecezję
3. O zdrowie dla chorych
4. O błogosławieństwo Boże o Twoją opiekę dla Rodzin i parafii
5. O Twoją opiekę dla dzieci i młodzieży
6. O Twoją opiekę dla przebywających z dala od rodzin
7. O radość wieczną dla zmarłych, dusz w czyśćcu cierpiących
8. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i pielgrzymów
III. Dziesiątek różańca. 

 • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką Łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień dziewiąty

Pieśń: W prastarej kieleckiej świątyni.
I. Litania do Matki Bożej Łaskawej.
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie miłości Ojca Przedwiecznego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, oblubienico Ducha Świętego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, jaśniejący Tronie chwały
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczona
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, błogosławiona między niewiastami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niewyczerpana skarbnico łask Jezusowych
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczne schronienie serc naszych
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niezawodne odrodzenie dusz
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, uzdrowienie Chorych
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico słuchająca
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico modląca się
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico rodząca
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico ofiarująca
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Nauczycielko pobożności
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, można stolico miłosierdzia
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczna ucieczko grzeszników
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, słodka nadziejo konających

 • Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

II. Prośby do Matki Bożej.
O Maryjo, Matko Boża Łaskawa, która z taką czułością spoglądasz z tego cudownego obrazu na nas, z dziecięcą ufnością śpieszymy do twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w różnych naszych potrzebach:
Powtarzamy: Prosimy Cię o Łaskawa Pani
1. Aby Ojciec św. cieszył się dobrym zdrowiem, błogosławieństwem Bożym i Twoją opieką w apostolskiej posłudze Kościołowi i światu
W. Prosimy Cię o Łaskawa Pani
2. Otaczaj opieką biskupów, kapłanów, braci i siostry zakonne oraz całą naszą diecezję
3. Przymnóż naszemu Kościołowi świętych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych
4. Wypraszaj Bożą Opatrzność mieszkańcom naszego Miasta
5. Udzielaj zdrowia chorym
6. Obdarzaj błogosławieństwem Rodziny
7. Czuwaj nad dziećmi i młodzieżą
8. Umacniaj przebywających z dala od rodzin
9. Wypraszaj radość wieczną dla zmarłych
III. Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.

Nieustannie się módlcie!

1 Tes 5,17

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
164 0.10999798774719